Algemene voorwaarden

Voorwaarden deelname Kruikenloop

Hieronder zijn de voorwaarden voor deelname omschreven. Ook wordt het wedstrijd- en trimloopreglement uitgelicht:

  • Deelnemen aan de Kruikenloop Tilburg is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kruikenloop Tilburg zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
  • Klik hier voor alle voorwaarden rondom de AVG wetgeving.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten , inclusief inschrijfgeld, wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht wordt geen nieuwe (vervangende) datum vastgesteld.
  • Het inschrijfgeld bij voorinschrijving moet uiterlijk één week voor datum evenement in het bezit van Kruikenloop Tilburg te zijn.
  • De Kruikenloop Tilburg is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen.
  • Doe je mee aan “Tilburg Triple?” Dan ben je akkoord dat jouw persoonsgegevens doorgegeven worden aan Sportbedrijf Tilburg. Deze worden gebruikt voor jouw deelname, stimuleren aan meer loopevenementen mee te doen en communcatie over Tilburg Triple. Na de uitreiking van de Tilburg Triple prijzen worden de persoonsgegevens verwijderd. Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en je kunt je toestemming intrekken door een mail te sturen naar sportmarketing@tilburg.nlv.v. intrekken toestemming Tilburg Triple.

Bevestiging

Na ontvangst van je online inschrijving krijg je een e-mail als bevestiging. Ongeveer een week voor het evenement informeren wij alle deelnemers over de laatste praktische informatie.

Annulering / wijziging door deelnemer

Heb je ingeschreven en het inschrijfgeld betaald dan kun je de inschrijving nog wijzigen. Informatie hierover vind je terug in de bevestigingsmail die van ons krijgt bij inschrijving.

Annuleren na 3 februari is mogelijk. In dat geval krijg je het betaalde inschrijfgeld niet meer terug. Reden hiervoor is dat wij vanaf 3 februari verplicht zijn de (administratie)kosten van inschrijving, herinneringen en dergelijke volledig te betalen.

Tijdsregistratie

Via jouw startnummer registreren wij je tijden en snelheden. De chip die dit registreert, zit in het startnummer verwerkt. Je gelopen tijd vind je vrij snel na je loop op onze website.

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
Kruikenloop Tilburg wordt gehouden onder auspiciën van de Atletiekunie.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De 15 km loop is onderdeel van het wegcircuit van regio 13. De 5 km voor U18-U20 is onderdeel van het jeugdwegcircuit van regio 13.

Artikel 4:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de chip in het startnummer (Racetimer). De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de bruto tijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 5:
De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers. Ook geldt dit voor vermissing van goederen van deelnemers en begeleiders.

Artikel 6:
De deelnemers houden zich aan het door de organisatie aangegeven parcours. Zo niet volgt diskwalificatie.

Artikel 7:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen.

Artikel 8:
Elke deelnemer die in de uitslagen opgenomen wil worden moet lopen met chip. Meer informatie hierover volgt nog.

Artikel 9:
De Kruikenloop kan op televisie worden uitgezonden. Elke deelnemer gaat akkoord met het eventueel in beeld brengen van zijn/haar portret. Deelnemers gaan akkoord met gebruik van hun beeltenis in druk, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kruikenloop zonder daarvoor vergoeding te eisen.

Artikel 10:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.